HYUNDAI VIỆT TRÌ

 

 

Hotline Kinh doanh: 0968 25 8338

Hotline Dịch vụ: 0968 25 9339

CSKH Kinh doanh: 0210 376 2222

CSKH Dịch vụ: 0210 374 5555

Hotline Cứu hộ Giao thông: 0974 777 116

Địa chỉ:Khu 4 phường Vân Phú, TP.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 

096 825 8338