Tin tức

Thông tin tổng hợp từ Hyundai Việt Trì

Tin tuyển dụng 2020

BẢN TIN TUYỂN DỤNG ĐẦU NĂM
Hyundai Việt Trì thông báo tuyển dụng nhân sự Quý I/2020 như sau:

► 01 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

096 825 8338