/ Dịch vụ / Tư vấn sửa chữa

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Giám đốc tổ máy

Nguyễn Văn Tuận

Giải nhất cuộc thi tay nghề giỏi - Hyundai Toàn cầu

Giám đốc tổ máy

Nguyễn Đình Năng

Giải nhất cuộc thi tay nghề giỏi - Hyundai Toàn cầu

Giám đốc tổ máy

Nguyễn Văn Đức

Giải nhất cuộc thi tay nghề giỏi - Hyundai Toàn cầu

MỤC TƯ VẤN
Tư vấn bởi: Quản đốc tổ máy Nguyễn Văn Chinh

KTV: Nguyẽn Văn Chinh trả lời

Dung dịch nước làm mát có chứa chất chống ăn mòn và chất chống đông. Nếu độ đậm đặc của chúng giảm, động cơ sẽ bị ăn mòn và dung dịch làm mát có thể bị đông cứng. Do vậy, HVN khuyến cáo khách hàng nên thường xuyên kiểm tra mức dung dịch làm mát và thay thế lần đầu vào 200.000km hoặc 10 năm, sau đó cứ mỗi 100.000km hoặc 5 năm thay 1 lần.
Dung dịch nước làm mát có chứa chất chống ăn mòn và chất chống đông. Nếu độ đậm đặc của chúng giảm, động cơ sẽ bị ăn mòn và dung dịch làm mát có thể bị đông cứng. Do vậy, HVN khuyến cáo khách hàng nên thường xuyên kiểm tra mức dung dịch làm mát và thay thế lần đầu vào 200.000km hoặc 10 năm, sau đó cứ mỗi 100.000km hoặc 5 năm thay 1 lần.
Dung dịch nước làm mát có chứa chất chống ăn mòn và chất chống đông. Nếu độ đậm đặc của chúng giảm, động cơ sẽ bị ăn mòn và dung dịch làm mát có thể bị đông cứng. Do vậy, HVN khuyến cáo khách hàng nên thường xuyên kiểm tra mức dung dịch làm mát và thay thế lần đầu vào 200.000km hoặc 10 năm, sau đó cứ mỗi 100.000km hoặc 5 năm thay 1 lần.
YÊU CẦU TƯ VẤN

096 825 8338